United Kingdom

Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TEFL do London Teaching Training Centre, UK cấp
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Protocol Education tại Anh.
4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp độ tuổi 4-20 tại Việt Nam.

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh toàn cầu TESOL  do The Oxford Centre for Leadership, United Kingdom cấp.
3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam

Chứng chỉ chương trình ESL – tiếng Anh tổng quát cho trẻ em và người lớn tại Anh quốc
Chứng chỉ 100 giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 3 – 10 tuổi tại Hạ Long, Việt Nam.
Giáo viên giảng dạy tiếng anh cho tổ chức SJ Việt Nam.