United Kingdom

Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TEFL do London Teaching Training Centre, UK cấp
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Protocol Education tại Anh.
4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh giao tiếp độ tuổi 4-20 tại Việt Nam.

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh toàn cầu TESOL  do The Oxford Centre for Leadership, United Kingdom cấp.
3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam

United Kingdom

Chứng chỉ The Master 140 Hour TEFL Course từ TEFL Org UK
Đạt Bằng Cử Nhân Nghệ Thuật và Thạc Sĩ
7 năm kinh nghiệm trong vị trí giáo viên tiếng Anh ở Thái Lan và Việt Nam.

Chứng chỉ chương trình ESL – tiếng Anh tổng quát cho trẻ em và người lớn tại Anh quốc
Chứng chỉ 100 giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 3 – 10 tuổi tại Hạ Long, Việt Nam.
Giáo viên giảng dạy tiếng anh cho tổ chức SJ Việt Nam.